За хотели и ресторанти

mn

Диспенсър с пълнител-система за контрол на летящи  насекоми в помещението.

-Диспенсърът се дава под наем ,като цената за месец е 22 лв./бр. без ДДС

и включва по един безплатен пълнител на месец.

-Цената е базова .

-За количества-отстъпки!!!!