Дератизация

Дератизацията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на гризачите. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.

За повече информация и изготвяне на персонална оферта се свържете с Нас!

Заяви услуга