Дезинфекция

Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.
За повече информация и изготвяне на персонална оферта се свържете с Нас!

Заяви услуга