Цени

Цени за обработка срещу вредители

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
площ хлебарки бълхи кърлежи* комари
до 75 кв.м. 40 лв. 40 лв. 40 лв. 40 лв.
до 100 кв.м. 0.45 лв./кв.м. 0.45 лв./кв.м. 45 лв. 0.45 лв./кв.м.
до 300 кв.м 0.35 лв./кв.м. 0.30 лв./кв.м. 0.30 лв./кв.м. 0.25 лв./кв.м.
до 1000 кв.м. 0.25 лв./кв.м. 0.20 лв./кв.м. 0.15 лв./кв.м. 0.15 лв./кв.м.
до 3000 кв.м. 0.15 лв./кв.м. 0.15 лв./кв.м. 0.12 лв./кв.м. 0.12 лв./кв.м.
до 6000 кв.м. 0.10 лв./кв.м. 0.10 лв./кв.м. 0.10 лв./кв.м. 0.10 лв./кв.м.
над 6000 кв.м.** 0.08 лв./кв.м. 0.08 лв./кв.м. 0.08 лв./кв.м. 0.08 лв./кв.м.

* При неокосена трева цената е двойна
** Цените са за открити площи, складове или големи помещения. Ако се обработват много на брой малки помещения, цената е по договаряне.

ДЕРАТИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
площ гризачи площ
до 75 кв.м 40 лв. до 75 кв.м 40 лв.
до 100 кв.м 0.45 лв./кв.м. до 100 кв.м 50 лв.
до 300 кв.м 0.35 лв./кв.м. до 300 кв.м 0.35 лв./кв.м.
до 1000 кв.м 0.25 лв./кв.м. до 1000 кв.м 0.25 лв./кв.м.
до 6000 кв.м 0.20 лв./кв.м. до 6000 кв.м 0.20 лв./кв.м.
над 6000 кв.м. по договаряне над 6000 кв.м. по договаряне
БАРИЕРНА ДЕРАТИЗАЦИЯ
ЦЕНА 15 лв. на отровна точка с дертизационна кутия.Поставят се дератизационни кутии на 10 – 15 м. На всеки 1 – 3 месеца отровата се подменя срещу 5 лв. на кутия

– Минималната поръчка е на стойност 40.00 лв. с включен транспорт в рамките на гр. Бургас.
– Цената за обработка срещу плъхове, мравки и дървеници е по договаряне.
– Цените са без ДДС.
– При сключване на договор за абонамент – отстъпка.